Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meijl, van (y)
< Meijel, van (y) < Meijel (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Meyel, van; van Meyl, van Meijl:  PlN Meijel (NL).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: