Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meijde, van der (y)
< Meide, van der < Mede, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Meide, van der; van der Meijden, van der Meijten, van der Meij, Vermeij: 1. PlN Meie `meiboom'. 1340 Dryne van der Meye, Nerem; 1584 Bernaert Vermeyden, Antwerpen; 1721 Arnoldus van der Meijden, Eindhoven; 1730 David van der Meije, Amsterdam (WF); 1579 Fop Pietersz. van der Meyden; 1631 Pieter Foppen van der Meyden, Rotterdam (NL 55 (1937), 116-120). ­ 2.Van der Meyde < van Ameyde (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: