Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meer, van de / der < Meer, van
Meerman
Vermeer
Meeren, van der
Kromhout van der Meer

verklaring:
Wonend bij een 'meer', bij een plaats die als de of het Meer bekend staat. Uit onderstaand onderzoek zijn o.a. Ter Meer bij Maarssen, het Zoetermeerse Meer en de Mar (en Biggemar) te Grouw als naambases te voorschijn gekomen.
Daarnaast is er in een stamreeks sprake van adaptatie van de franstalige naam Del Meere.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van de(r) Meer', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam
adaptatie

specifieke componenten:

van de