Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Martens
Martina
< Martin < Martijn
Martinus
Martini
Martien
Martinez

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Deze naam is in België in 1999 nummer 27 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• In Frankrijk is Martin de meest voorkomende naam [Gonzalez-1990; vgl. RIOn 4 (1998), nr 1, p 282].
• Martin, Marteijn, Martijn: Patr. Mnl. Martin `Maarten', zie Maartens(e). Maar vooral de vorm Marteijn gaat terug op de Franse vorm Martin. 1496 Oele Martijnsz, Goes (HARTHOORN);1740 Abraham Maryteijn, Aardenburg (VS 1974, 563).   [WFZ]
• Zie MARTIN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie MARTINUS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: