Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Martens < Mertens
Martins
Maartens
Matens
Marten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan Martenssoen, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Andrijs Maertijns zoon, Den Haag 1436; Jacob Martijns zoon, Den Haag 1469 [Sernee-1920, p 11, 124].
• Carel Martens (Amsterdam 1602-Utrecht 1649); zoon van Hans Martens (1555-Amsterdam 1613), afk. uit Antwerpen; kleinzoon van Gielis Mertens Peterszoon die zich in 1500 vanuit Rijsbergen in Antwerpen vestigde [Renger de Bruin & Arend Pietersma, 'Inleiding Erfgenamen aan het Janskerkhof: de familie Martens in Utrecht, 1628-1972', in: Jaarboek Oud-Utrecht (2002), p 7; vgl. Oscar Gelderblom,'Hans Martens, een Antwerpse "cruydenier" in Amsterdam', ibid. p 16-33].
• Voorouder van een familie Martens: Hendrik Maartensz van 's-Gravenhage, in 1694 als matroos naar Nederlands-Indie (Amboina); vrij uitgebreid nageslacht aldaar waarvan een aantal na WO2 weer naar Nederland kwam [P. Kal, Het geslacht Martens van Amboina, 's-Gravenhage 1994; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 4, p 90].
• Stamreeks gaat terug tot Wilhelmus Martens, ged. Beek 1723 (natuurlijke zoon van Willem Martens) ['Wapenregister', in: Jb. CBG 52 (1998), p 266].
• Marten Jans Martens (Zuidbroek 1742-Appingedam 1793); zoon van Jan Aleffs Alberts (Sappemeer 1691-Zuidbroek 1746) & Hilligjen Haikens, huw. Zuidbroek 1726, dochter van Haicke Goosens & Aachtje Martens, ged. Meeden 1669, dochter van Marten Jans, huw. Meeden 1668 [Werkman-1995, p 174].
• Jan Martens, Allingawier 1811; zoon van Marten Sybes [E.M. van Sluis, 'De afstammelingen van E.M. van Sluis', in: Genealogysk Jierboekje (1987), p 105].
• [Het geslacht Martens. Eerste verantwoording, z.p. z.j.].
• De naam Martens is nr. 5 op de lijst van de frequentste namen in Belgisch Limburg [A. Marynissen, 'Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen', in: Naamkunde 29 (1997), p 215].
• Deze naam is in België in 1999 nummer 19 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Genealogisch onderzoek leidt naar Baarle-Hertog rondom 1580. In enkele actes wordt vermeld: Martini, Mertens, Mertenssoone en daarna veelvuldig Martens [Informant: H.A. Martens te Schiedam (hurama@wxs.nl), 5-1-2001].
• Arnoldus Hendrikus Martens (Nijmegen 1896-1978) ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 97].
• Maarten(s), -ense, Maerten(s), -ins, Martens(en), Martin(s), -yn, -ijn, -ain, -ein, -eyn, -eijn, -ing, -insen, -insse, Marttin, Mertin, Me(e)rten(s), Meertense, Mertes, -us, Me(e)rt(s), Meerte, Meirt(e), Meets, Martinus(sen), Martinis(sen), Marthunussen, Demart(a)in:  Patr. Lat. HN Martinus. Martein < Fr. Mart(a)in. Martini kan It. maar ook Lat. gen. zijn. 1281 Boidinus Martin, Desselgem (HAES.); 1356 Willelmus dictus Merte = 1358 Willelmus filius Johannis dicti Meerte, St.-Gillis (OSTYN); 1375 Willem Martin= Maertin, Ip. (BEELE); 1510 Jan Mertens = Meertens = 1522 Joannes Martens, Aarts. (MAR.). — Lit.: G. DUJARDIN & J. GOOSSENS, MVN 11967, 27-41, 42-45, 145-181.  [WFB2]
• Maartens(e), Maertens, Martens(e), Meertens, Mertens: Patr. Lat. HN Martinus. 1292 Jan Maertin, Hulst; 1322 Heinrich Martin, 1347 Jan Martiin, Hulst (DEBR. 1962, 1999); 1472 Pieter Maertins, Aardenburg (VAN VOOREN 27); 1623 Maeycken Martens, Kapelle (HARTHOORN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: