Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maris
< Maris van Sandelingenambacht < Zandelingen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Maris van Sandelingenambacht bestaat een deel uit een naam die oorspronkelijk aan een bezitting toebehoorde of die een herkomst aanduidt. Het deel Maris is de stamnaam. De naam is als zodanig bekend sinds ca. 1875. Zie ook: Nederland's Patriciaat 83, p. 181.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: