Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maree (ée)
Mare, de (é)
< Maree, de (ée) < Demaree
Moree, de (é)
Maaré, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Marée, de; (de) Marree Spellingvariant van Demarais, Demaré(e), Demaree, Demarès. PlN Fr. marais < Ondl. mariska `meers'. 1245 Symon de Marés (MORLET); 1655 Jan de Maré, Aardenburg (VS 1974, 563).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: