Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Maijer (y)
Meijer, de (y)
< Maijer, de (y) < Maaijer, de (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Maeyer, de; de Maeijer, de Maaijer, de Ma(a)yer, Majer, Mayer(s), de Meyer, (de) Moyer, de Muyer, Muyere:  1. BerN van de maaier. 1385 Jaqueme le Madere, Ip. (BEELE); 1508 Dierick de Maeyere, Temse (DE MAN); 1706-74 de Ma(e)yer = de Meyer = de Moyer = de Muer, Aw. (Midd. 1975, 107). — 2. Secundair is De Maeyer ook wel eens door reïnterpretatie van De Mare ontstaan: G.J. DE MAEYER, Van De Mare tot De Maeyer. Land van Beveren 1975. — 3. De Maeyer kan ook een Br. var. zijn van De Meyer: 1546 Kath. Smayers = Katlijne Smeyers, Mech. (HB 708).  [WFB2]
• Maaijer, de; de Maeijer, (de) Maijer: 1. BerN van de maaier. 1508 Dierick de Maeyere, Temse OV (WF). ­ 2.Evtl. een Brabantse var. van de Meijer. Maijer kan zelfs een spelling zijn van D. Maier, Meier. 1546 Kath. Smayers = Katlijne Smeyers, Mechelen (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: