Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mackaij (y) < Mackaaij (y)
Kaij (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [W.F. Schouten, 'Het Schotse geslacht Mackay en de Nederlanden', in: Meded. Hist. Kr. West-Betuwe 22 (1994), nr 3, p 3-15].
• [Caledonian Society-1998].
• [Wolleswinkel-2012, p 84].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.worldroots.com/foundation/european/angusmackaydesc+1433-3.htm