Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leijs (y)
< Leijssen (y) < Leijsen (y)
Lijesen
Leijssius (y)
Leijssens (y)
Lijssen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Leysen(s), Leijsen(s), Leise(n), Leyse, Leijzen, Leyzen, Leyssen(s), Leijssen(s), Leisse(n), Verl(e)ysen, Verleyzen, Verlijsen, Verlies:  1. Metr. Zoals Lijsen, Lissens. Ver Leysen: vrouw Lijse, Alice, Aleidis. 1372 Leyse Swenen = 1377 veren Aleysen Swenen, Tn. (C.BAERT); 1422 Nicholai Verleysen, St.-M.-Lennik; 1509 Aerdts geheeten Leysen = Aert Leys(s)ens, Bs. (OSTYN); 1357 Egidius Verlyes, Mtr. (SKM). — 2. Metr. Elisabeth. 1478 Leys Traes = 1459 Lisen Traes = 1460 Liisbeth Traes = 1460 Lijsen Traes, Aarts. (MAR.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: