Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lourens
< Leijs (y) < Leijssen (y)
Leij (y)
Looijs

verklaring:
Patroniem uit een samengetrokken vorm van Lau(we)reis (< Laurentius) of bij de voornaam Lei, ontronde vorm van Looi uit Elooi (Eligius), Ludolf of Lodewijk, met genitiefverbuiging (< Lei's zoon).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Leijs (y)', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix ij-y