Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leguijt (y) < Leguit
Loopuijt (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Cornelisz Leguijt (1736-1795), vest. Graft 1762; nakomeling van Cornelis Claasz Leghuijt Castricum (1630-?); kleinzoon van Jan Leguijt of Castricum (1570?) [Cor Leguijt, 'De laatste Leguijt de Vlusch uit', in: Krommenieër Kroniek (2017), nr 87, p 72-89].
• Cornelis Claasz Leguijt, huw. Beemster 1658 [Informant: Hans van der Woude, 30-5-2003].

afkortingen en bibliografische notaties: