Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leeflang

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Diert IJsbrants Levenlang; zoon van IJsbrant Michielsz Leeflangh (Zevenhuizen ca. 1600). Willem IJsbrantsz Levenlangh (ca. 1600) [H.H. Dullaart & J. Heemskerk, 'Stamreeks Dullaart', in: Kronieken Prometheus 3 (1994), p 209].
• Pieter Cornelisz Levelangh, 1665 te Zevenhuizen [W. Paul, 'De Catgessloot in Zevenhuizen', in: Verleden Tijdschrift (1991), nr 26, p 56].
• Adriaen Leeflangh, gbv Middelburg, poorter Aardenburg 1707 [Aardenburgse poorters, p 325].
• Jan IJsbrantsz Leeflangh, Jacob Jans Leeflangh [P.J.K. van Werkhooven, 'Turftrekkers in Kortenhoef anno 1743', in: GN 49 (1994), p 75-76].
• Neeltje Jans Leeflang, otr. Zevenhuizen 1662; dochter van Jan IJsbrants Levelang, won. Zuideinde van Zevenhuizen, huw. aldaar 1630; zoon van IJsbrant Thonis Leevlang, won. Zevenhuizen, ovl. 1640-42; zoon van Thonis Michielsz Levelang te evenhuizen, ovl. 1615-24, huw. ca. 1577; zoon van Michiel Willemsz Levelang, aangeslagen voor de 10e penning voor een huis in de Catjespolder in Zevenhuizen 1561 [Slootweg-1997, p 79].
• Leeflang: BN, vgl. D. Leblang.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: