Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Langenberg
< Langenbergh, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Langenberg(h, van den):  1. PlN Langenberg in Lichtaart en Wortel (A). (HELSEN 1978). 1380 Reyner van den Langhenberghe, Hoogstraten (HOS). — 2. Verspreide D. PlN Langenberg (NRW, NS, SH, RP ...). 1577 Willem Langenberg, Keulen; 1593 Melchior van Langenberghe, Keulen-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: