Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Landman
Hoogland
Westland
Blokland
< Land < Land, van der
Land, van 't
Lander
Wieland
Bijland

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Aernt & Mense Lands, te Peize ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 77].
• Hynrick Landt te Steenbergen (Roden), Roden 1546 [Schattingslijst Roden 1546, p 33].
• < Poppo Jans (Land), Nieuwbeerta 1753-1812 < Jan Aaldriks & Wendel Poppes [Boerderijen Beerta, p 135].
• Land, Lande:  Patr. Korte Germ. VN Lando (GN). 1303 Andries Lands wive, Bg. (VERKEST).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: