Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Groos
Kroes
< Kroos < Kros
Kraus
Verkroos

kenmerken:
adjectief
adaptatie

specifieke componenten:

geen affix