Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kroes < Kroeze
Croes
Kroos
Kroes, de
Kroeske

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis Croes, Den Haag 1515 (archief van het klooster Bethlehem) [Sernee-1920, p 109].
• Dirck Ariensz Crous, huw. Zevenhuizen 1646; zoon van Arie Claes Crous, ovl. voor 1682; zoon van Claes Cornelisz Crous, won. Zuid-Waddinxveen, ovl. 1599-1602 [Slootweg-1997, p 84].
• Berent Kroese te Vragender, gemeente Lichtenvoorde, 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 219].
• Jan Herms Kroes (Wijthmen, Zwollerkarspel ca. 1690-1767); zoon van Herman Albers (ca. 1650-1710) & Jannegien Jans (ca. 1660-1690). "Op nummer 27 aan de zogenoemde Kroesenallee in Wijthmen - dat is het eerste gedeelte van de weg naar Dalfsen - staat een huis dat in de voorgevel een steen draagt met de naam Kroes Erve. Ongeveer op dezelfde plaats stond vroeger een erve dat Kroesenboer of Kroesplaats werd genoemd. Het behoorde tot circa 1870 tot havezate Soeslo en was in de 17de eeuw eigendom van de familie Crouse uit Zwolle. De familie Kroes heeft als pachter-bewoner van het erve haar naam ontleend aan de Zwolse eigenaar van de boerderij" [G.J.A. Rientjes, 'Genealogie Kroes uit Wijthmen bij Zwolle', in: IJsselacademie 26 (2003), nr 2, p 52-61].
• Hendrik Martens (Kroes) (1699-1777); zoon van Marten Hendriks, geb. Oldemarkt 1670; zoon van Hendrik Martens & Aaltien Pieters ['Wapenregister', in: Jb. CBG 47 (1993), p 257; Stamboek Kroes, Geldrop z.j.].
• [T. Louwers, Familieboek Kroes, Geldrop z.j.].
• Jacob Kroes (Dordrecht 1727-Haarlem 1799); zoon van Pieter Croes, ged. Dordrecht 1706, twijnder; zoon van Jacob Croes, ged. Dordrecht 1679; zoon van Cantijn Carrousen, huw. Dordrecht 1675, jm. van Breda, soldaat (verwant aan Carel Carous, adelborst te Breda, otr. 1647?) [Malherbe-1950, p 216].
• Een stamboom begint bij Hendrik Kroes uit Abcoude, die in 1741 huwde [H.J. Kroes, Kroes. Stamboom 1741-1997, Zaandam 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 2, p 45].
• Johannes Peter Kroes (Andelst 1782-1859) ['Betuwse kwartierstaat: Johannes Stoffelen', in: Nieuwsbrief Historische Kring Kesteren 29 (2011), nr 3, p 24-25].
• Vergelijk erve Kroezewever (De Kroesweffer) onder Vasse; in 1675 wordt in de omgeving Crusen Albert vermeld; in 1748 woont Hendrik Kruisen op Kroesewever [A. Mulder-Essink, 'Erve Kroezewever', in: Jaarboekje Historische Kring Vasse Mander Hezingen 21 (2002), p 5-38].
• Kroes(e), Croes(e), Croës, Crous(se), Crouse, Croze, de Crose, Kroos, de Kroes, (de) Creus, Kreus, Creuse, Creuz(e):  1. Mnl. croes(e), cruese: kruik, kroes, kan. BerBN van de waard of handelaar in vaatwerk. Vgl. Cruycke, Crouch, Krug. 1378 Lammin de Creus tavernier, Ip. (BEELE). — 2. Mnl. bnw. croes: krullend. BN voor iemand met kroeshaar. Vgl. Kraus(e), Kroezen. 1326 Franse Croeselin, Ip. (BEELE); 1439 Leonaerd Croes, G (PARM.).  [WFB2]
• Kroes, Kroese(n), Kroeze, Kroeske: 1. Mnl. bnw. croes `krullend'. BN voor iemand met kroeshaar. Vgl. Kraus. 1515 Cornelis Croes, Den Haag (DM). ­ 2. Mnl. croes(e), cruese `kruik, kroes, kan'. BerBN van de waard of handelaar in vaatwerk. 1378 Lammin de Creus tavernier, Ieper (BEELE).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.uitwelkebeker.nl/