Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kok
< Kok, de < Kock, de
Kooker, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willem de Kock van Weerdenburg, knaap 1331, heer van Isendoorn [Slootweg-1997, p 159].
• Jan van Westenholte anders geheten die Koc, ivm. een goed in het kerspel Heino [Leenmannen Utrecht 1379, p 83].
• Aernt de Kock, Den Haag 1483 (archief Sint Jacobs Kerk) [Sernee-1920, p 116].
• Huyc de Kock, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 33].
• Willem Jansz de Kok (Hardinxveld 1765-1811) [A. Koorevaar, 'Kwartierstaat van Andries de Rover', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 30 (2008), nr 1, p 26-27].
• [J.M.C. Sparnaaij, Voorlopige genealogie Cock-De Kok, Amersfoort 1995].
• Kok, (de); (de) Kock, de Koch, (de) Co(c)k, (de) Cocq, de Cook, Decooq, Koo(c)k, de Koek, de Couck, (de) Cok, Coc, Coq, Koq, Koks, Cox, (de) Coox, Cocks, Cocx, (de) Cockx, Ko(k)x, Kocks, Koc(kx), Kocx, Koch(s), Coch, Chockx:  1. BerN van de kok. ±1300 Gerardus cocus domini comitis Flandrie (DEBR. 1980); 1360 Diederic de Coc...doen hi coecte, Lv. (DE MAN 1949); 1356 Egidii Cocx; 1382 Clays de Coc, Ktr. (DEBR. 1970). — 2. BerN Mnl. coc, scarpcoc: beul, scherprechter. 1404 Peteren de Koc, scarprechtere, Bs. (HB 251). — 3. Soms vertaling van Fr. Le Cocq: de Haan. 1398 Hendrick de Cock (zoon van) H. de Châtillon dit le Coq. Het wapenschild van families De Cock vertoont vaak een haan (med. L. de Kock, Bilthoven).  [WFB2]
• Kok, (de); (de) Kock, (de) Cok, (de) Cock, de Cocq, le Co(c)q, Koks, Ko(k)x, Cox: 1. BerN van de kok. 1360 Diederic de Coc ... doen hi coecte, Leuven (WF); 1381 Calle Scox; Pieter de Koc, Hontenisse (DEBR. 1999); 1424 Jan de Coc filius Jans, Vlissingen (PARM.); 1475 Willem de Coc, Aardenburg (Van Vooren 1970). ­ 2. BerN Mnl. coc, scarpcoc `beul, scherprechter'. 1404 Peteren de Koc, scarprechtere, Brussel (WF). ­ 3.Le Cocq kan een vertaling zijn van de Cock, maar de Cock is ook soms vertaald uit Lecocq `de haan'. 1398 Hendrick de Cock (zoon van) H. de Châtillon dit le Coq. Het wapenschild van de families De Cock vertoont vaak een haan (med. L. de Kock, Bilthoven).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: