Nederlandse Familienamenbank

Naam 
John
< Joon < Jonen
Joen
Joontjes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johannes filius Jone, Hannover 1314 = Johannes Jones de eldere, 1355 [Zoder-1968].
• Peter Jonen, Bilzen 1612 [WFB].
• Scandinavische voorbeelden: Karen Joon, in 1690 geboren te Nyborg bij Svendborg in Denemarken als dochter van Joon Pederssen; Marc Joon werd in 1734 te Nesodden (Akershus) in Noorwegen geboren. Vermeldingen in Nederland: Johannes Valentijn Joon, afkomstig uit 't Kleefsland, huw. Rotterdam in 1744; Antje Joon werd in 1755 te Krommenie geboren als dochter van Sijmon Joon; aldaar werd in 1757 Barent Joon geboren, zoon van Jacob Claasz Joon [Informant: Hans van der Woude, 23-8-2001].
• Een stamreeks gaat terug tot Jan Cornelisz Joon, huw. Krommenie 1741 [Informant: Pieter Joon te Haarlem, 22-5-2001; zie website onder externe links].
• "Voor de Zaanstreek en in 't algemeen voor Noord-Holland boven het IJ zijn typisch de eenlettergrepige en dikwijls maar uit drie letters bestaande familienamen als Al, Bal, Dam, Hein, Laan, enz., die in verreweg de meeste gevallen versleten vormen van Oudfriese mansvoornamen zijn. Men vindt vele van deze namen als voornaam, maar ook wel eens als bijnaam, in de Fontes Egmundenses en in de Rekeningen van Holland en Zeeland, in de 13de en 14de, sommige ook al in vroeger eeuwen. Ik noem de namen (...) Joon (< Jonas of Johannes?)" [Meertens-1952, p 35].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.joon.nl