Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jong, de
< Jonge, de < Jong
Jongste, de
Jongejan
Faberij de Jonge (y)
Stam de Jonge

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Veronique de Tier, 'Zeeuwse familienamen. Familienamen in de kijker: De Jonge en Dekker', in: Nehalennia (2018), nr 201, p 15-16].
• Jan Anthonisse de Jonge, huw. 1566, ovl. Zierikzee 1617, heer van Haamstede (door koop) 1591 enz.; zoon van Jan Anthonisse de Oude = Ouwe Jan Thonisse Laeckeman, geb. 1520, lakenkoper,heemraad van Schouwen 1573 enz., ovl. Zierikzee 1588; zoon van Anthonis Pieter Jan Lievenszn, raad Zierikzee tot 1523 enz., begr. aldaar 1560; zoon van Pieter Jan Lievenszn, schepen Zierikzee 1479 enz., ovl. aldaar 1529. Bij Soeverein Besluit 28-8-1814 werd Willem Adriaan de Jonge erkend als edele van Zeeland; bij KB 9-1-1821 werd F.C. de Jonge verheven in de Nederlandse adel; idem 1-10-1825 Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen; idem 13-5-1884 Willem C.M. de Jonge van Ellemeet [Ned. adelsboek 86 (1996-1997), p 181-272].
• Mr. Adriaen de Jonghe, eigenaar van het huis 'Den Raven' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 9].
• [Genealogie van Lindert Cornelisse de Jonge, uitg. Werkgroep Blasijntje Danckaerts, Zuid-Beveland, 1993].
• Cornelis Janszoon (de Jonge), Heinkenszand 1659; bespreker o.a. gaat in op het vaker voorkomen t.o.v. De Oude: daar de oudere er eerder is dan de jongere, waarom zou hij dan met een bijnaam worden aangeduid [C. van Heel, 'Genealogie van het geslacht De Jonge', in: dNL 106 (1989), p 185]. De toevoeging De Oude kwam echter vaak genoeg voor, maar hij werd uiteraard niet overgedragen op iemand die al De Jong heette [LBr].
• Bonifacius de Jonge (Zierikzee 1567-Middelburg 1625) [D. Mommaal, in: GN 24 (1969), p 230].
• Jan Adriaense de Jonge, Heinkenszand (ca 1600), aldaar ook een Jan Adriaense de ouden, vermoedelijk zijn broer [Martens-1992, p 162].
• Jan Pietersz de Jonge was in 1607 nietroeper bij de loterij in Haarlem [Kilian-1990, p 35].
• Cornelis Janse de Jonge; zoon van Jan Jansz de Jonge (vader en zoon); zoon van Jan Jansz, ovl. Ooltgensplaat, Overflakkee 1634 [Weel van-1988, p 271, nr 292].
• Jacob de Jonge van Ellemeet, huw. Brielle 1643; zoon van Jan Anthonisz de Jonge; zoon van Jan Anthonisz de Oude [C.J. Matthijs, 'De portretten uit de families Van Bredehoff en De Vicq', in: Jb. CBG 37 (1983), p 167].
• Barent Berentsz de jonge de Bruijn, Werkendam 1661 [W.C.M. van Oosterhout, Inventaris oud-archief Werkendam 1601-1811 (1813), Werkendam. 1990, p 78, nr 793].
• De 17e eeuwse Hilvarenbeekse voermansfamilie De Jonge stamde van Jan Jan Jans Luyten de jonge (1561-67) [L.F.W. Adriaenssen, 'Hilvarenbeekse uitvaarten in het kerstjaar 1562-1563', in: dBL 44 (1995), p 87].
• Dirksland ged. 1698 ['Een tweeling Frans', in: GN 37 (1982), p 372].
• Gerardus Linders de oude en Gerardus Linders de jonge, twee broers, 5e en 6e, (vernoemd naar overgrootvader van moeders- en vaderszijde), ged. Haren NB 1696 en 1698 [M.G. van Haren, 'Van Haren-Keisers', in: GN 39 (1984), p 3].
• Meerten Meertense de Jonge, in 1686 poorter van Geertruidenberg [Sluijters-1963, p 238].
• [Genealogie van Jan Adriaense de Jonge (1570-1641), Zuid-Beveland 1994].
• Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge, Familievereniging De Jonge 1985: M.W.C. de Jonge, Twaalf generaties tegen de historische achtergrond van de 15de-19de eeuw.
• [C.P. Zuijdweg, 'Genealogische bronnen in het Rijksarchief in Zeeland', in: GN 24 (1969), nr 4-5, p 149-153. Met een naamlijst op genealogiën in het R.A.].
• Stijntje Reinders de Jonge (Hoogeveen 1750-1794); dochter van Reinder Roelofs de Jonge, van Meppel naar Hoogeveen 1731; zoon van Reinder Reinders de Jonge, huw. Hoogeveen 1662; zoon van Reijner Reijners de Olde, won. op het Hooge Echtinger Veen 1661 [Slootweg-1997, p 9; aanv. 1998, p 231].
• Isaak Wolf de Jonge, geb. ca. 1807, leerling te Amsterdam 1823; zoon van Wolf Jacob de Jonge [Harmen Snel, 'Joodse leerlingen op een openbare lagere school in Amsterdam in 1823', in: Misjpoge 21 (2008), nr 2, p 44].
• (Abraham de Jonge, geb. 1812 <) Oomke de Jonge, huw. Hoogezand 1811 < Abraham Vroom (?) & Diedertje Jurgens < Oomke Abrahams [Laan van der-1984, p 38].
• Vrouwtje de Jonge, geb.1812, leerling te Amsterdam 1823; dochter van Isak de Jonge [Harmen Snel, 'Joodse leerlingen op een openbare lagere school in Amsterdam in 1823', in: Misjpoge 20 (2007), nr 4, p 115].
• Alle Pieters de Jonge, ovl. Nieuwe Pekela 1824, naamsaanneming (1811) ['Wapenregister', in: Jb. CBG 48 (1994), p 269; lit.: Kwartierstatenboek KNGGW II ('s-Gravenhage 1983), p 362].
• [Minus de Jonge, Het geslacht De Jonge in beeld, Zutphen 2018].
• Jong(e), de; de Jongh(e), de Jonck(e), de Iongh(e), de Ionge, Deyonghe, Dejoughe, D'Jong, de Jond, Jong, Jonge(n), -ens, Jongh(en), Jonck(en), Jonk, T'Jonck, Jonckx, Jun(c)k, Jung, Yonck, Yong, Yung, Yunck, Junge(n):  BN de Jonge, om de zoon van de vader (de oude) te onderscheiden. 1123 Erenbaldo Iuuene; 1204 Euerarth de Junghe, Z (LEYS 1951); 1388 Godefridi Jonghe = 1397 Godefridi Juvenis = 1399 Godefroy le Iovene, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Jong, (de); d'Jong, (de) Jonge, Jongh, de Jongh(e), de Jonck, Jonk, Jung: BN de Jonge, om de zoon van de vader (de oude) te onderscheiden. ±1330 pro domino Godefrido Iuvene; Hulst; 1381 Jan de Jonghe, Joos de Jonghe, Hontenisse (DEBR. 1999); 1420 Jan Lievenszn. de Jonge, Zierikzee (MEERTENS 1949); 1592 Cornelis Jansz de Jonge, Heinkenszand (HARTHOORN). ­ Lit.: P.G. DE JONGE, Genealogie de Jonge, Rotterdam, 1956.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: