Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Jong, de < Jonge, de
Jongh, de
Jongsma
Jongen
Jong

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henric die Jong, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Jonge Peters huijss, Leeuwarden 1531 (Hoeksterespel); vervolgens: Groete Peters huijss [Fontes Leovardienses, p 50].
• Cornelis Jonge Jacobsz, Monster 1544; zoon van Jonge Jacob Jacobsz [Zijl van-1989, p 432, nr 3212].
• Cornelis de Jong, Katwijk ca. 1675; kleinzoon Pieter de Jong (geb. 1704) vestigde zich in Scheveningen waar een grote familietak ontstond (anno 1918 80% van alle De Jongs in Scheveningen) [J. Leenaars, De Jong op Scheveningen, Scheveningen 1994; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 3, p 69].
• Cornelis Jobszn de Jong (Hardinxveld 1805-1857) [Gerrit Ambachtsheer, 'Kwartierstaat van Alida Elisabeth Ambachtsheer', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 33 (201), nr 2, p 27-30].
• Reindert Sytzes de Jong (Woudsend 1765-Leeuwarden 1826) [Maarten van Bourgondiën & Peter Hollander, 'Christen geef uw goed! De Algerijnse kaapvaart en slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw', in: Jb. CBG 64 (2010) p 5-32, fragmentgenealogie p 24].
• Een stamboom De Jong: "... een genealogie die begint met Yb Jonkes, die 1755 in Hidaard, Hennaarderadeel huwde (...) Zijn zoon Douwe Yebs voerde vanaf 1788 de achternaam De Jong. De nazaten woonden vooral in het westen van Friesland" [C.A. Besselink, Family History De Jong, Canberra 1991; vgl. Med. CBG 47 (1993), nr 2, p 52].
• De kinderen van Douwe Egberts (1755-1806) namen in 1811 te Joure de familienaam De Jong aan. Egbert Douwes (geb. Joure 1723), zijn vader, begon daar in 1753 een winkel in koloniale waren. Hij was weer de zoon van ene Douwe Egberts [P.R. van der Zee, 'Douwe Egberts en de Vlecke Joure', in: Haskerlân. In tal bydragen ta de skiednis, Ljouwert 1990, p 286].
• Jan Jelles de Jong (Rohel 1781-St Johannesga 1867); zoon van Jelle Piers [J.N. Hessling, 'Kwartieren van W.J. de Jong', in: GN 24 (1969), nr 9, p 287].
• Meinte Hylkes de Jong, Sint Nicolaasga 1811; zoon van Hylke Migchiels & Martske Meintes (dochter van Meinte Ydes). Geen duidelijke verklaring (binnen de familie) voor aanneming van deze naam of het moet zijn dat hij de tweede zoon is; de eerste neemt de naam Heidstra aan [T.L. de Jong, 'Genealogie De Jong', in: GN 32 (1977), p 68].
• Jurjen Pieters de Jong (Anjum 1785-Oudwoude 1826), schipper; zoon van Pyter Thomas, huw. Anjum 1776 & Hyke Jurjens, ged. Anjum 1752 [Klaas J. Bekkema, ' Kwartierstaat Taeke Klimstra', in: De Sneuper 17 (2003), nr 3, p 114, nr 28].
• Adam Eliezer de Jong (Bolsward ca. 1790-Groningen 1876); zoon van Eliazar Salomons de Jong & Roosje Benjamins [Martin Maas, 'Cato Culp (1878-1967). Een populaire soubrette (zangeres) uit een muzikale familie', in: Misjpoge 28 (2015), nr 1, p 11-21].
• Gerson Izak de Jong (1797-Almelo 1867) = Gershon b. Jitschak Levie; zoon van Isak Heiman & Fronica Gerson [Talmoed Touro Almelo 1845, p 97].
• Johan Assueris Bernard Marie (= Jan) de Jong (Tilburg 1903-Nijmegen 1990) ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 81].
• Many Frisians also chose De Jong, the most common name in the Netherlands. In common with the many Jews who similarly opted for these two surnames, perhaps it expressed their need to adapt unobtrusively [Leendert Brouwer & Peter McClure, 'Dutch family names', in: DAFN (preface of the revised second edition of the Dictionary of American Family Names, edited by Patrick Hanks, to be published by Oxford University Press in 2022) --- via onderstaande websitelink].
• [J.J. de Jong, De Amelandse familie De Jong, Hilversum 1995; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 3, p 64].
• [K. Heeroma, 'Drent(h), Groninger, De Vries (en De Jong)', in: DMB 17 (1965), p 35, 41].
• [Wim Vergouwen, 'De drie grootste Sprundelse gezinnen in de 20e eeuw. De familie De Jong-Van Ginneken, negentien kinderen', in: Jaarboek Heemkundekring Sprundel 30 (2015), nr 43, p 45-60].
• Jong(e), de; de Jongh(e), de Jonck(e), de Iongh(e), de Ionge, Deyonghe, Dejoughe, D'Jong, de Jond, Jong, Jonge(n), -ens, Jongh(en), Jonck(en), Jonk, T'Jonck, Jonckx, Jun(c)k, Jung, Yonck, Yong, Yung, Yunck, Junge(n):  BN de Jonge, om de zoon van de vader (de oude) te onderscheiden. 1123 Erenbaldo Iuuene; 1204 Euerarth de Junghe, Z (LEYS 1951); 1388 Godefridi Jonghe = 1397 Godefridi Juvenis = 1399 Godefroy le Iovene, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Jong, (de); d'Jong, (de) Jonge, Jongh, de Jongh(e), de Jonck, Jonk, Jung: BN de Jonge, om de zoon van de vader (de oude) te onderscheiden. ±1330 pro domino Godefrido Iuvene; Hulst; 1381 Jan de Jonghe, Joos de Jonghe, Hontenisse (DEBR. 1999); 1420 Jan Lievenszn. de Jonge, Zierikzee (MEERTENS 1949); 1592 Cornelis Jansz de Jonge, Heinkenszand (HARTHOORN). ­ Lit.: P.G. DE JONGE, Genealogie de Jonge, Rotterdam, 1956.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/documenten/DAFN%202,%20ESSAY,%20Dutch%20names.pdf