Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jansma
< Jensma < Jensema
Jeensma
Jensen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gerlof Goffes Jensma, huw. Holwerd 1766 landbouwer op Heeringa; zoon van Goffe Lieuwes, huw. ternaard 1729, landbouwer op Groot Dijkslobbe (& Trijntje Jans Posthumus); zoon van Lieuwe Goffes [Wybo D. Palstra, 'Opvallende geneagrammen via Noordoost-Friese voorouders', in: De Sneuper 33 (2020), nr. 2/138, p 12-15].
• Jansma, Jensma:  Patr. Friese afl. van VN Jan.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: