Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jansen < Janssen
Janse
Jansma
Janson
Jensen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Georg Cornelissen, Jans(s)en vom Niederrhein. Die Erfolgsgeschichte eines Namens, Kleve 2012].
• Heinric Jans sone, Dordrecht 1284-85 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 28].
• Wermer Jans soen, Zwollerkerspel [Leenmannen Utrecht 1379, p 70].
• Gherd Johanssoen, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Busscher Janssone, in die Mare (Zuidbeveland), 1431 [Rek. Rentmeesters Bewesterschelde I, p 46].
• Cornelis Gheeryt Janssone; zoon van Gheeryt Janssone, beiden in een akte van 1494, te Terheyden [Rechtsbronnen Breda, III, p 277].
• Een stamboom gaat terug tot Joannes Jansen, geb. Wijhe 1750 [J.W.M. Jansen, Genealogie van de familie Jansen, Dieren 1995; vgl. Med. CBG 2 (1996), nr 3, p 64].
• Jan Jansen (Harderwijk 1759-1834); zoon van Jan Jacobsen [A. Veldhuis, 'Kwartierstaat Hoeve-Louw', in: VG 11 (1986), p 138].
• Voorouder afk. uit Freren (Lingen), vest. te Maasland ca. 1790 [J.C. Jansen, De nazaten van Jan (Berend) Jansen en Cornelia Arisse van der Loos. Geschiedenis van de familie Jansen van 1700-1993 die begint in Maasland, Wateringen 1996; vgl. Med. CBG 3 (1997), nr 2, p 45].
• Hendrik Jansen, ged. Voorthuizen 1770 [A.J. v.d. Pol, Het voor- en nageslacht van Hendrik Jansen, rad- en wagenmaker te Ede, Waalre 1984].
• Joannes Jansen (Oosterhout 1779-1854) [Henny Bevers-van den Baar, 'Kwartierstaat Broer Jansen', in: D'n Effer 30 (2017), nr 3, p 16-17].
• Leendert Jansen (Randwijk 1802-Heteren 1863); zoon van Antonie Jansen van Rossum (Heteren 1768-Randwijk 1841) ['Betuwse kwartierstaat: Jansje van Heteren', in: Nieuwsbrief Historische Kring Kesteren 29 (2011), nr 2, p 24-25].
• Johann Friedrich Joseph (Jan) Jansen (Rütenbrock 1814-Onstwedde 1884); zoon van Johann Heinrich (Jan Hendrik) Jansen [J. Geertsema, 'Westerwoldse import. Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw', in Ts. Westerwolde 29 (2008), nr 2, p 40].
• [H. Jansen, Van het heden ... naar het verleden, 1950-1750. Twee eeuwen geschiedenis van de families Jansen en Hollegien wonende in het hart van Salland, Holten 1982; H. Jansen, Hermanus Jacobus Jansen en zijn voorouders, Holten z.j.].
• [W. van Gompel, 'Waar komen onze achternamen vandaan? 3. Jansen', in: De Schééper. Heemkunde Werkgroep Reusel 9 (1998), nr 36, p 11-12].
• [Kwartierstatenboek Bommelerwaard, p 184].
• [Lengel-2016, bijlage].
• De achternaam Jansen is in Suriname bij de Emancipatie van 1863 op de plantage 't Vertrouwen toegewezen [via onderstaande websitelink].
• Jansen is anno 1995 de tweede familienaam in Emsland, Niedersachsen (101 in Duitsland) [Spiekermann-2005, p 118; vgl. Karte 3 op p 120, waaruit tevens blijkt dat de naamsvorm Janssen in Ostfriesland sterk vertegenwoordigd is].
• Jans, (de); (de) Jan, Yan(s), Janse, Janz, Janss, Ians, Jaans, Jahn(s), Jähne, Jon, Dejean, Dejaen, Janne(s), Jannis, Jennes, Jennis, Jens(e), Janszone, Jans(s)oone, Jansonne, Jans(s)eune, Yans(s)ens, Janses, Janson, Jans(s)en(s), Janssans, Jans(z)en, Janshen, Janssem, Jancen, Janssis, Yancis, Yanssis, Janissen, Ianssens, Ians(s)en, Jaunzems, Jeance, Jensen, Jens(s)ens, Jenzen:  Patr. Zoon van Jan, Fr. Jean, HN Johannes. 1326 Jacop Janszone, Ip. (BEELE); 1398 Luuc Jan, Wervik; 1398 Wouter Jans, Poeke; 1398 Jane de Jans, Oostrozebeke (DEBR. 1970); 1418 Jan Janssone, Ktr. (DEBR. 1958); 1544 Jan Jannis, Opglabbeek (MOLEMANS 497); 1611 Andreae Jenssens = 1620 Andries Janssens, Kontich (SELS). — Lit.: J. VAN LOON, De Janssen(s)-paradox. MNT 98-109.  [WFB2]
• Jans, Janse(n), Jansens, Janssen(s), Janszen, Janzee, Jens(en): Patr. Zoon van Jan, HN Johannes. 1284-85 Heinric Jans sone, Dordrecht; 1431 Busscher Janssone, Zuid-Beveland (DM); 1438 Willem Janssone, Hulst (GYSS. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: