Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jansen < Janssen
Janse
Jansma
Janson
Jensen

verklaring:
De familienaam Jansen is een patroniem met de betekenis 'zoon van Jan'; Jan is een roepnaam bij de doopnaam Johannes.
Na De Jong is Jansen de meest voorkomende familienaam in Nederland. Toch zou je kunnen zeggen dat Jansen als je de eveneens veel voorkomende varianten Janssen, Janssens en Janse meerekent dé Nederlandse naam bij uitstek is.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Jansen', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
Duitse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen