Nederlandse Familienamenbank

Naam 
IJdema (Y)
< IJdens (Y) < IJdis
IJdo (Y)
Ides
IJden

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Item vern Yden - Dordrecht 1286 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 69].
• Herman Ydensoen, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Ide, Ide(n)s, Yde(ns):  Metr. Germ. VN Ida (GN). 1251 soror Yda dicta abbatissa de Marke (DEBR. 1980); 1307 Yde Oudewins, Ip. (BEELE); 1298 Mikiel Iden, Kales (GYSS. 1963).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: