Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huzen
< Husen (ü) < Husen, van
Heusen
Huson
Huse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Aicke Rolffs zum Hausen (Sustrum Dld. 1605-Steinbild 1653); nakomeling van Roleff ton Husen (van den Kampen) (Düthe ca. 1405-na 1458). In 1458 werd Roelof ton Husen uit de horigheid ontslagen en verwierf hij het erfgoed 'ton Husen'; hij was daarvoor lijfeigene van Roleff van den Kampen [G. Fischer, 'Kwartierstaat van Berent Peters Wegman', in: Ts. Westerwolde 30 (2009), nr 1, p 14-19; vgl. onderstaande website van Johann Hoezen].

afkortingen en bibliografische notaties: