Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huis
Heus
< Hus < Hus, van
Husmann
Husken (ü)
Us

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hus:  1. D. dial. vorm voor Haus. — 2. Patr. Germ. VN Huso; zie Huys(s)e.  [WFB2]
• Huys(s)e, Huyssen(s), Huijsse, Huijssen(s), Husse(n), Huis, Huijs, Huys, Hus(e), Uys, Us(e), Heus, Heuse(n), Heuss, Heusse(n), Heuze(n), Hous(en), Houze, Housse(n), Hoes(s)en, Hoezen:  Patr. Germ. VN Huso (Fm.). 1398 Willem Husin, Zwg. (DEBR. 1970); 1416 Jan Uzin = 1418 Jan Huuzin, Ktr. (DEBR. 1958). Zie ook Huis.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: