Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Veld, in 't
Huis
Veldhuis
< Huis in 't Veld < Huisintveld
Heusinkveld
Man in 't Veld

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Huis in het Veld, Huis in 't Veld, Huisintveld:  Naar de woonplaats.  [WFB2]
•  De familienaam Huis in 't Veld is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst. Zie ook: katerstede te Heeten.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: