Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huirne < Huirne, ter

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Lucy Stöteler-Bleumink e.a., Eefsele. Erven van Eefsele door de tijd, z.p. 2016, p 48].

afkortingen en bibliografische notaties: