Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huiskes
Huijs (y)
< Huijskens (y) < Huiskens
Huskens (ü)
Huijskes (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Huyskens, Huijskens, Huiske(n)s, Hüsken, -es, Husken(s), -kin(et), -quin(et), -gen, -ques, Usquin:  1. Dim. van huis. Vgl. D. Häuschen, Häusle. 1356 Heinrec Huuskens huse, Bs. (PEENE 1949). — 2. Patr. Dim. van Germ. VN Huso. Vgl. Huysse. — 3. Patr. < Huigsken, dim. van Huig, Hugo. 1377 Hugheskin van Cassele, Ip. (BEELE); 1561 Dirk Huysken, Kleve-Aw. (AP). Zie ook Huis.  [WFB2]
• Huijskens: 1. Dim. van huis. Vgl. D. Häuschen, Häusle. 1356 Heinrec Huuskens huse, Brussel; 1561 Dirk Huysken, Kleef-Antwerpen (WF). ­ 2.Patr. Dim. van de Germ. VN Huso. ­ 3. Patr. < Huigsken, dim. van Huig, Hugo. 1377 Hugheskin van Cassele, Ieper (BEELE).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: