Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huiskes
Huijs (y)
< Huijskens (y) < Huiskens
Huskens (ü)
Huijskes (y)

kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je s ij-y