Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huijsmans (y)
< Huijs (y) < Huis
Huijskens (y)
Huijsen (y)
Huijser (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan inghen Huys, Hasselt (gem. Arcen en Velden) 1554 [Lijfgewinboek Arcen 1554: Jaarverslag 1996, p 37].
• Thomas Huijs (Puurs B. 1764-Bergen op Zoom 1832); zoon van Guilielmus Huijs [Bergs kwartierstatenboek-1998, p 32].
• Huis, Huijs, Huys, Huyz, Heus, Suys, Suijs:  Patr. Huis < Huus < Huuchs, gen. van Huge, Hugo. 1377 Troije Huucs, Ip. (BEELE); 1382 Olivier Huuchs; 1382 Jan Huuchs = 1398 Jehan Hughes = 1398 Jan Huus, Machelen (DEBR. 1970); 1401 Hughe Suus kinde, Bg. (SIOEN); 1422 Neesen Sheugs = 1424 Nees Seughs, Ktr. (DEBR. 1958); 1434 Anthonis Shuughs = Shuus, Wervik. — P. HUYS, Huys is de naam. Aangename kennismaking. Vier eeuwen familiegeschiedenis 1600-2000, 2001.  [WFB2]
• Huys(s)e, Huyssen(s), Huijsse, Huijssen(s), Husse(n), Huis, Huijs, Huys, Hus(e), Uys, Us(e), Heus, Heuse(n), Heuss, Heusse(n), Heuze(n), Hous(en), Houze, Housse(n), Hoes(s)en, Hoezen:  Patr. Germ. VN Huso (Fm.). 1398 Willem Husin, Zwg. (DEBR. 1970); 1416 Jan Uzin = 1418 Jan Huuzin, Ktr. (DEBR. 1958). Zie ook Huis.  [WFB2]
• Huijs, Huss, Huijsen, Huijsse(n), Huizen, Huijzen, Huissen, Heuse, Heuzen: Patr. 1. Germ. VN Huso. 1381 relicta Jans Huus; 1381 Clays Huse, Hontenisse (DEBR. 1999). ­ 2. Huis < Huus < Huughs, gen. van de VN Huge, Hugo. 1382 Jan Huuchs = 1398 Jehan Hughes = 1398 Jan Huus, Machelen (DEBR. 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: