Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huijsmans (y)
< Huijs (y) < Huis
Huijskens (y)
Huijsen (y)
Huijser (y)

verklaring:
1. Als patroniem ontstaan uit de Fries-Germaanse voornaam Huso, of uit Huges (= Huig of Hugo met genitief -s).
2. Bewoner van een gebouw dat als Het Huis bekend staat.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Huijs (y)', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix ij-y s