Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoeven, van den / der
< Hoven, van de / den / der < Hovens
Hooven, van den
Hoven, van
Hove, van den / der
Steenhoven, van de / den / der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Betty van der Dennen, 'Speuren naar Juan de la Corte', in: Heem Son en Breugel 32 (2017), nr 3, p 61-69].
• Steven vanden Hove, bewoner van het huis 'De Fonteyne' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 16].
• Matthijs Thomasz van den Hoven werd na de dood van zijn vader in 1789 de pachter van de boerderij De Oude Hooft in Hoogland (in zijn testament in 1819 'den Ouden Hoven' genoemd). De achternaam Van den Hoven werd voor het eerst vermeld toen zijn oudere zus Maria in 1791 te Hoogland trouwde met Peel van Moorselaar. De bewoners van de naburige boerderij De Nieuwe Hooft noemden zich al vanaf 1662 zo en vanaf nu deden die van De Oude Hooft dat ook. De oude Hooft (Oudenhoef) was de voortzetting van de oorspronkelijke malenhoeve Ten Hove in het gerecht Emiclaer [Gerard Pommer, & Arie van den Heuvel, 'Eigenaren en bewoners van boerderij De Oude Hooft 1596-1987', in: De Bewaarsman 8 (2002), nr 4, p 141-147; deel 3, ibid. 9 (2003), nr 2, p 25-32].
• Hoeve(n), van (der); (van den) Hoeven, van der Ho(u)ven, Houven, van der Oeven, Terhoeven, van der Hoef(f), van der Hoff, Vandrouf, Verhoeve(n), Veroeven, Verhoven, Verove(n), Verhoef(f):  1. Verspreide PlN Ter Hoeve(n), ter Hoef: hoeve, hofstede. 1382 Gheeraerd van der Houve, Zwg. (DEBR. 1970); 1407 Marcelijs vander Houven, Godevart vander Hoeven, Aw. (ANP). — 2. Mnl. ho(e)ve is vaak niet te scheiden van hove, hof (MOERMAN). 1496 Lambracht vanden Hove = 1497 Lambrecht van der Hoeven, Aarts.; 1576 Cathlijn Verhoeven, Reet (MAR.). — Lit.: H. VAN DEN HOVE, Quelques familles van den Hove ou van der Hoeve de la région de Diest. Midd. 1977.  [WFB2]
• Hove(n), van (den); Hove(n), van Hoove, Vanauve, Vanhauv(e), van (den) Hoof(f), van (den) Hoef, van Hoefs, van (het) Hof, van 't Hof(f), von den Hof(f), Vonhoff, van den Hoofden, van den/r Hooft, van der Hoofd, van 't Hooft, van (den) Hof(f), van O(o)f, Hof(s), Ten Hove:  Verspreide PlN (Ten) Hove. Vgl. Fr. Delcour(t). 1326 Jan van den Hove, Ip. (BEELE); 1353 Goesin van den Hove, Ktr. (DEBR. 1970); 1578 Agnees van Hoeff, Bilzen (SCHOE.). Zie ook Uittenhove, Van der Hoeven.  [WFB2]
• Hoven, van den:  1. Var. van Van den Hove. — 2. Spelling voor Van den Oven. PlN en huisnaam. Vgl. Fr. Dufour. 1353 Pieres du Four = 1354 Pieter van den Ovene, Ktr. (DEBR. 1970); 1359 Pieter van den Hovene, Gent (GSB).  [WFB2]
• Hoven, van (den); ten Hove, van Hoof(f): Frequente PlN (ten) Hove. 1337 Jan van den Hove, Hulst; 1358 Gheraerd van den Hove ... schepenen in Hulster ambacht (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: