Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Horst, van den / der < Horst, ter
Verhorst
Harst, van der
Horst bijgenaamd Linders, van der
Bronkhorst

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Horst-ontginningen verwijzen (in de Gelderse Vallei) naar het oudste akkerland. Oorspronkelijk werd deze naam gebruikt voor een zandige en beboste hoogte in een natte omgeving. Ten behoeve van de ontginning werd zo'n terrein afgebrand en ontstond later opnieuw bosbegroeiing." Boerderij De Horst (ca. 1325 Ter Horst) te Voorthuizen [J. Kroes, 'De middeleeuwse kampontginningen in de Gelderse Vallei', in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 89 (1998), p 35].
• [Els N.G. van Damme, 'De familie Van Aemstel en de strategische Berg ter Horst', in: Tussen Vecht en Eem 25 (2007), nr 1, p 13-21].
• Eernst van der Horst, ivm. de tienden op Campervene, Zwollerkerspel [Leenmannen Utrecht 1379, p 78].
• Jan op ter Hoerst, te Peize ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 77].
• Johannes van der Horst, Nijmegen 1533 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 15].
• Dederik van der Horst, huis Diervort te Wetten, ambt Geldern, lid van de ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1605 [Venner-1998, p 376].
• Hartger van der Horst, ged. Rheden 1693, huw. aldaar 1720; zoon van Wolter Jansen van der Horst, uit Ulsen in graafschap Bentheim, huw. Lathem 1691 (& Geertruij Aveling, van de Havikerweerd bij Rheden) [Pol van de-1993, p 255, nr 440].
• Steven Jacobs van der Horst, landbouwer aan de Hasselterdijk, nam deze familienaam in 1811 te Hasselt Ov. aan [Oosterhof-2008, p 16].
• Lammert Elbertsen, geb. Putten 1771, nam in 1820 te Nijkerk de familienaam Van der Horst aan; zoon van Elbert Jacobse (in 1783: Buurman) & Elbertje Diesemers, huw. Putten 1766 ['Wapenregister', in: Jb. CBG 52 (1998), p 260].
• Horst, (van der); van (der) Host, Ter Horst:  Verspreide PlN Horst: kreupelhout, struikgewas, begroeide hoogte. 1327 Arst van der Horst, onsen baliu van Amsterland (OA 36); 1340 Jan van der Horst, Tn. (C. BAERT); 1368 Lauwer van der Horst, Tnh. (VERB.).  [WFB2]
• Horst, van der; Verhorst, (ten) Horst, van der Harst: Verspreide PlN Horst `kreupelhout, struikgewas, begroeide hoogte'. 1198 Gerardus de Horst, Middelburg (OHZ 391); 1327 Arst van der Horst, onsen baliu van Amsterland (WF); 1533 Johannes van der Horst, Nijmegen (DM); 1603 Pieter van der Horst, Doornik (sic) ­ Scherpenisse (VS 1973, 332).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.johjvisser.nl/