Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoes < Hoezen
Hoos
Heus
Huis
Hoesman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [N. Morciniec, 'Diftongering en palatalisering in de nederlandse dialekten', in: Zijn akker is de taal. Fakulteitenreeks 11, Den Haag 1970, p 193].
• Hoef(s), Hoes:  BN. Var. en gen. van Hooft. 1398 Maye Hoefts, Hanekin Hoeft, Wg. (DEBR. 1970). Hoes < Hoefs door ass. fs/s (VS 1983, 59).  [WFB2]
• Hoes:  Hoes < Hoefs, door assimilatie fs > s. Gen. van Hoeft, Hooft.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: