Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoekstra
< Hoek, van de / den / der < Hoek
Hoek, van
Verhoek
Hoekman
Hoek, op de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Betreft land in de woning ten Hoek: IJsbrand Ogiersz uten Hoek, 1320 [Rep. Wateringen, p 558].
• "Het behandelt het nageslacht van Jacques Luijdertsz van Vreem alias Smit, die rond 1620 'in den vreemde' (niet bekend van waar) geboren moet zijn. Hij trouwde in 1643 met een Alblasserdamse, werd smid te A., waaraan hij later zijn achternaam zou ontlenen. Uit hem ontstond een groot nageslacht, waaruit de reders Smit afstammen (Smit Tak, Smit Internationale enz.). Een kleinzoon van Jacques nl. Jan Janse kwam in 1721 naar Ridderkerk en vestigde zich door huwelijk met een weduwe op een boerderij op de hoek van de Havensteeg en de Molendijk en de volksmond sprak zodoende van Jan Janse van den Hoek, later afgekort tot Jan van den Hoek." [A.P. van den Hoek, Het geslacht Van den Hoek uit Ridderkerk, Heinenoord 1993; vgl. bespreking in: Verleden Tijdschrift (1993), nr 35, p 87].
• Van de Hoek te Renesse [A.J. Witte, 'Aannemingen van familienaam', in: VZS (1984), nr 45, p 117].
• Aart van den Hoek, molenaar, doop kind te Meeuwen 1699 [Dtb Meeuwen, p 117].
• Hoek(e), van (den); van (den) Hoeck(e), van der Hoek, van den Hoecq, van (den) Houck(e), van den Hock, Verhoeke, van Houche, van Ouche, van den Ouc, van Nouque, Hoe(c)k, Houck(e), Hou(c)que:  PlN Hoek in Gent (TW), Hoek (Z), Hoeke (WV): 1252 ten Houke (DF). Of een van de talrijke Hoek-toponiemen. 1279 Henricum de Hoeke, Ktr. (DEBR. 1980); 1382 Hannekin van den Houke, Gullegem (DEBR. 1970); 1417 Heinric van den Hoecke opte berct ende opt goet ten Hoecke, Lillo (ROEL. 1951, 23).  [WFB2]
• Hoek, van (den); van Hoeke(n), van der Hoek, Verhoek(s), van Hoeck(e), van Oek, van Houck(e): PlN Hoek in Gent (TW), Hoek (Z), Hoeke (WV): 1252 ten Houke (DF). Of een van de talrijke Hoek-toponiemen. 1279 Henricus de Hoeke, Hulst (DEBR. 1962); 1341 Margriete van den Houke, Saaftinge (DEBR. 1999); 1417 Heinric van den Hoecke opte berct ende opt goet ten Hoecke, Lillo (A) (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: