Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoekstra
< Hoek, van de / den / der < Hoek
Hoek, van
Verhoek
Hoekman
Hoek, op de

verklaring:
De familienamen Van den Hoek en Van der Hoek laten zien dat de eerste naamdrager op een plek woonde die bekend stond als de Hoek, mogelijk omdat deze plek gelegen was in een (uit)hoek van een plaats of gebied, op de hoek van een weg, of in een bocht van een waterloop. Van een Jan van den Hoek uit Ridderkerk kan de naam bijvoorbeeld in verband worden gebracht met de ligging van zijn boerderij op de hoek van de Havensteeg en de Molendijk.
Hoewel het zelfstandig naamwoord hoek mannelijk is, met de naamvorm Van den Hoek tot gevolg, is hoek kennelijk ook voor een vrouwelijk woord aangezien, wat blijkt uit het feit dat de naamvorm Van der Hoek bijna net zoveel voorkomt. Welk aantal van het vrouwelijk geslacht bovendien kan worden aangevuld met de naamsvariant Verhoek, een samentrekking van Van der Hoek. In beduidend mindere mate komt ook de moderne, naamvalsloze vorm Van de Hoek voor.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van de(n)/der Hoek', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van de / den / der