Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Helm, van den / der < Helm
Helm, van
Helmhout
Posthuma van der Helm
Helm de Jong, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Augustijn in den Helm, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 33].
• Harpert Danielsz, geb. Loosduinen 1586, kan beschouwd worden als voorouder van het grootste deel van de naamdragers Van der Helm. Hij was helmplanter van beroep en kreeg in die hoedanigheid van Delfland opdrachten om helmgras te planten (o.a. in 1618). Zijn kinderen beginnen de achternaam Van der Helm te voeren [F.J.A.M. van der Helm, Encyclopédie familie Van der Helm, 5, Westland (1500-1800), 's-Gravenhage 2000, p 105-112].
• Naam van een grofsmid [T. van der Loos, 'Het geslacht Van der Helm', in: OV 37 (1982), p 471].
• 1. Willem van der Helm, geb. Gouda of Waddinxveen ca. 1600; nakomelingen in in Alphen aan den Rijn. 2. Simon Cornelisz van der Helm, geb. Benthuizen ca. 1600 [F.J.A.M. van der Helm, Encyclopedie familie Van der Helm, 's-Gravenhage 1996-97; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 2, p 45].
• Arij Cornelisz van der Helm, jm. van Waddinxveen, huw. aldaar 1660, lakenkoper, schepen van Zegwaard 1684 [Slootweg-1997, p 77].
• [Familievereniging met periodiek: Helm-Nieuws].
• Vgl. NNN: huis- en herbergnaam De(n) Helm.

afkortingen en bibliografische notaties: