Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Helm, van den / der < Helm
Helm, van
Helmhout
Posthuma van der Helm
Helm de Jong, van der

kenmerken:
metonymische beroepsnaam adresnaam

specifieke componenten:

van den / der