Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Verhagen
< Hagen < Hageman
Hage
Hagens
Hagen, van
Haagen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Stas Haghe, Calais 1294; Reynere Haghens, Antwerpen 1403; Hadwigis dicta vulgariter Haga, Geertruidenberg 1510 [WFB].
• Adriaen Antonissen Hagen, Kuivezand (Oud Gastel) 1599 [Inwoners Gastel 1599, p 58].
• Jan Hendriks Hagen, belijdenis Hoogeveen 1682 [G. Krol, 'De familie(naam) Hagen', in: De Veenmol 13 (1996), nr 4, p 252].
• Beert Gijsbertsen, geb. Doornspijk, huw. aldaar 1737 (met Hendrikje Jans); vader van Giesbert Beerts (Hagen), geb. Doornspijk, ged. Oldebroek 1737, dagloner Oosterwolde, ovl. Doornspijk 1808, huw. aldaar 1767 (met Hendrikje Willems); vader van Hendrik Gijsberts Hagen, ged. Doornspijk 1770, dagloner, ovl. Elburg 1834; nakomelingen te Harderwijk [Uittien-Jacobs-1993, p 275, nr 128].
• [VG 7 (1982), p 135].
• Wouter Hagen (Baarn 1777-Eemnes 1826); zoon van Cornelis Willemse Hagen [Wiebe van IJken, 'Kwartierstaat Goos Hagen', in: Kwartaalblad Historische Kring Eemnes 36 (2014), nr 3, p 113-129].
• "In de 14de en 15de eeuw wisselen de -aert- en -en-suffixen elkaar af. Op den duur fossilleren de aert-vormen bij die voornamen die zelden voorkwamen, b.v. Blancken x Blanckaerts, Snellen x Snellaerts, Haghen x Haghaerts, Belien x Beljaerts, Reynen x Reynaerts, enz. Soms wordt een -aert-naam naar analogie van namen als Richaert en Bernaert weer aangevoeld als voornaam, b.v. in 1595: Henrick Hagaert Harman Hagaertssone." [T. Reniers, 'De geslachten Die Reede/Srees en Van den Haenberge alias Stoops uit Gilze', in: GN 49 (1994), p 275].
• Hagen is nummer 16 op de ranglijst van de meest voorkomende familienamen in Noorwegen [RIOn 4 (1998), nr 1, p 291].
• Vergelijk het huis Hagensdorp te Vollenhove: ontleend aan de echtelieden Hendrik Hagen en Jacqueline van Dorp. Het huis Slotenhagen: genoemd naar Margarethe Hagen en Coenraadt Sloet [A.J. Mensema, Inventaris van het archief van het Huis Oldhagensdorp te Vollenhove 1262-1862, 1977, p ix; A.J. Mensema, 'Havezathen in de kop van Overijssel', in: Mensen van Vroeger. Maandblad voor de beoefening van de genealogie 6-7 (1978), nr 3-5, p 56].
• Hagen(s), Haagen, Haagensen, Haeg(h)en(s):  1. Patr. < Germ. VN Haga "haag". Haco, Hagilo (MORLET I). 1298 Lai Haghen, 1294 Stas Haghe, Kales (GYSS. 1963); 1401 Jan Haghen; 1403 Reynere Haghens, Aw. (ANP). — 2. Metr. < bakervorm van VN Hadewijch. 1510 Hadwigis dicta vulgariter Haga, Geertruidenberg (MNT 271).  [WFB2]
• Hage, Hagen(s): 1. Patr. Germ. VN Haga `haag': Haco, Hagil? (MORLET I). 1298 Lai Haghen, 1294 Stas Haghe, Kales (GYSS. 1963); 1563 Lang Jansz Hage, Muiden (DM). ­ 2. Metr. Bakervorm van de VN Hadewijch. 1510 Hadwigis dicta vulgariter Haga, Geertruidenberg (MNT 271). ­ 3.Evtl. verkort uit van der Hage(n).   [WFZ]
• Zie HAGHENE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: