Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Verhagen
< Hagen < Hageman
Hage
Hagens
Hagen, van
Haagen

verklaring:
1. Evenals Verhagen een verwijzing naar een toponiem ter aanduiding van de woonplek of de plaats van herkomst van de naamdrager.
2. Een patroniem op basis van de Germaanse voornaam Hag(a), waarin we het woord 'haag' herkennen met de betekenis 'omheinde ruimte' (en in die etymologische zin overeenkomend met de toponiemen), verbogen met -en (< Hagen(s)zoon). Vleivormen en klankvarianten van de voornaam zijn Hagilo (> fn. Hagel(s)), Hagaard/Haggert (> fn. Hagers) en Hacco (> fn. Haak/Hak(s)), in samenstellingen: Hagbald (> fn. Hagebols/Hagebout/Hageboud), Hagrad (> fn. Hageraats).
3. Er zou eventueel van een metroniem sprake kunnen zijn: de voornaam Haga is ook aangetroffen als een vleivorm van Hadewich.


kenmerken:
toponiem patroniem metroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen en/of metroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en