Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goor, van
< Goor, van de / den / der < Goorbergh, van de / den / der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [H.H. Hendriks, Van Riet / Van de Goor. Deel 1: Kwartierstaat, samenvatting en aanvulling; Deel 2: Stambomen, Tilburg 1992].
• Rick Hendriksen Goor, ged. Lunteren 1777; zoon van Hendrik Aartse van de Goor, doop Lunteren 1735; zoon van Aart Hendriks, ged. Lunteren 1688, en Hendrikje Rijx [Broekhuis-1989, p 207, nr 46].
• Goor, van (de/n); van de Ghoor, van der Goor(e), van den Ghoer, van Gor:  PlN Goor: waterig moeras, verspreid in A, VB, L. Ook PlN Goor (NB, OIJ). 1292 Rabbode van den Gore, Oevel (CG); 1324 Robbrecht van Goere, Lv. (ICKX); 1411 Henric vanden Ghoere, Aw. (ANP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: