Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gijsbers < Gijsen
Giesbers
Gijsberts
Gilbers
Gijsbers van Wijk (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hughe Ghisebrechtsz, Noordwijkerhout 1369 [Spiegel, van der-2013, p 189].
• Jan Giisberts soen, ivm. land te Maarssen [Leenmannen Utrecht 1379, p 52].
• Dirc Gijsbrechts zoon, Den Haag 1468 (archief van het klooster van Sint Elizabeth) [Sernee-1920, p 11].
• Gyselbrecht, -berghs, Ghyselbrecht, Ghijsel-, Gijsbrecht(s), -breghts, -breg(t)s, Gysbrecht(s), -breg(h)ts, Gyesbrechts, Gijes-, Gyesbregts, -breghs, Ghys(e)brecht(s), Ghijs(e)brecht(s), Ghisbrecht, Geysbregh(t)s, -bregts, Geijsbregts, Gijbrechts, Ghijbrecht, Ghiesbreght, Giesbrecht, Giesber(t)s, Gysberts(en), Gijsberts(en), Gisbert(s), -ers, -ertz, Gysbergh(s), Gysber(g)s, Gijsber(gh)s, Ghysbergh, Gyesberghs, Gyzebergs, Gyseberg(h)s, Gysebergt, Gijsebergs, Geysebergs, Gijsenberg(s), -bergh, Gysenberg(s), -bergh, Ghysenbergh(s), Ghijsenbergh, -bergs, Geysenberg(s), -bergh(s), Geijsenbergh(s), Gysemberg(s), -bergh(e), -bergt, Gijsemberg(t), Geysembergh(s), Gheysenberghs:  Patr. Germ. VN gîsl-berht "gijzel-schitterend": Gisilbert, Gillebert(us), Gis(l)eberts (Fm., GN, Dip.). 1276 Ghisbert de Steinfort = 1280 Ghiselinus de Stenvorde; 1326 Ghiselbrecht Plateel, Ip. (BEELE); 1331 Heine Ghiselbrechts sone, Hulst (DEBR. 1999). — Lit.: A. GHYSELBRECHT, VS 1980, 616-8.  [WFB2]
• Gijsbertsen, Giesbertsen, Gijsbers: Patr. Germ. VN gîsl-berht `gijzel-schitterend': Gisilbert, Gislebertus (Fm., GN, Dip.). 1276 Ghisbert de Steinfort, Ieper (BEELE); 1468 Dirc Gijsbrechts zoon, Den Haag (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: