Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Geleijnse (y)
< Geleijns (y) < Gelijns
Geilings

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob Jan Anthonis Geleijns, geb. ca. 1590, in zijn overlijdensakte vermeld als Jacob Geleins of Quackel. Dit alias werd ook vermeld in de doopakte van een van zijn dochters (Etten-Leur 1628) [Informant: E. van Thiel-Theunis (etheunis@hetnet.nl), 19-10-2006].
• Geleyn, Geleijn, Geleijns(e), Gelein, Gilleyns, G(h)eleyn(s), Gal(l)ein, Gal(l)eyn, Geleleens:  Patr. 1. Vl. adaptatie van Fr. Gi(s)lain. 1349 voer sente Ghileine = 1418 te sente Gheleynsoutare, Ktr.; 1398 Ghelein Losschaert dit Mathijs = 1398 Ghilain Mathijs, Wervik; 1424 Ghelein van den Hove (DEBR. 1970); 1546 Jer. Geleynssone, Vlissingen-Aw. (AP). — 2. Soms VN Julianus. 1431 Julianus dictus Geleyn, Den Bosch (GOR.).  [WFB2]
• Geleijn(e), Geleinse, Geleijns(e), Gelen: 1. Adaptatie van Fr. Gi(s)lain < Lat. Gislenus, Latinisering van Germ. gisil-naam. 1349 voer sente Ghileine = 1418 te sente Gheleynsoutare, Kortrijk; 1398 Ghelein Losschaert dit Mathijs = 1398 Ghilain Mathijs, Wervik (DEBR. 1970), 1546 Jer. Geleynssone, Vlissingen (WF). ­ 2. VN Julianus. 1431 Julianus dictus Geleyn, Den Bosch (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: