Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Geertsma
< Geertsema < Geerdsema
Gerritsma
Geertsinga
Steenhuis Geertsema
Busch Geertsema

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• 1. Hildebrand Hendriks Geertsema, Beerta 1773-1823; zoon van Hendrik Geerts; zoon van Geert Hindriks. 2. Tammo Jacobs Geertsema, huw. Beerta 1767; zoon van Jacob Geerts [Boerderijen Beerta, p 34, 191].
• Tjaart Geerts Geertsema; zoon van Geert Jans, Siddeburen 1713-1782 [J. Beckering Vinckers, 'Het geslacht Vinckers', in: GN 22 (1967), p 176].
• Sijtze Pieters Geertsema (Beetsterzwaag 1806-Opsterland 1853); zoon van Pieter Sytzes (Geertsema) (Opsterland 1777-1858) [Han Evertse & Marius Broos, 'Broeder Evermodus, norbertijn in Tongerlo', in: De Vrijheijt van Rosendale 35 (2014), nr 64, p 33-35; met kwartierstaat].
• [P.W. Sijnke, Inventaris van het familiearchief Geertsema (1534) 1631-ca.1930, Groningen 1973].
• Geerts(e), Geers(e), Geertsema: Patr. Geert < Gerard. 1384 Gheraerdt Ghert, Ieper (BEELE); 1477 Andries Gheerts, Axel (STEEGERS); 1449 Ludeken Geertssoen, Zwolle; 1672 Gerardus Joannis Peeters (grootvader van) 1721-89 Bernard Corneli Geerts, Ulicoten (DM); 1605 Jacob Geertssen, Aardenburg (VAN VOOREN 1973).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: