Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gaal, van
< Gaal < Gaalman
Gal (á)
Galis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De achternaam Gaal, vroeger ook geschreven als Gael, Gale, Gaale, Ghale, Ghal kwam in Holland reeds in de 13e eeuw voor. In een akte uit 1291 werd heer Florens Ghale, ridder, als getuige genoemd. In 1315 werd hij nogmaals genoemd toen hij met de Graaf van Holland oorlog voerde tegen Vlaanderen (vgl. Jb. CBG 1970). Als voornaam werd de naam nog eerder vermeld: een zoon van Allard van Haarlem, vermeld 1105-1120, werd Galo van Bergen genoemd. Zijn kinderen noemden zich Galenzone (zie Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland p. 116) [Informant: Johan Gaal te Lelystad, 11-3-2000].
• Huych Claesz Gael, Leiden ca. 1515-1577 [Rapenburg IVb, p 518].
• Huych Claesz Gael, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 40].
• Jan Heynricxs Gael, Assendelft 1580 [Boekenoogen-1897, p 120].
• [Spectrum voornamenboek].
• Gaal, (van); van Ga(e)l:  PlN Gaal (NB). 1609 Arnout van Gael, Heze-Aw. (AP).  [WFB2]
• Zie GALE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: