Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fontijn < Fontein
Fontijne
Baerveldt Fontijn

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rem(bertus) Anthoniszn Fonteijn, apotheker in de Fonteijn, Amsterdam 1631; zoon van Thonis Janszn, kruidenier-apotheker in de Fonteijn op de Middeldam 1581 [S.A.C. Dudok van Heel, 'De familie van de schilder Pieter Lastman', in: Jb. CBG 45 (1991), p 127].
• Genoemd naar een huis 'alwaer de vergulden fontijn uitsteeckt' [dNL 99 (1982), p 184].
• Deelgenealogie familie Fontijn: Pieter Fontijn, droogscheerder, geb. Sleeswijk Dld, ca. 1662, ovl. Amsterdam 1735 [De Boerenwetering. Wonen, werken en vermaak langs een eeuwenoude waterweg, Amstelveen 1995, p 142-146; vgl. p 58].
• Fontaine, Fonteine, Fonteijn(e), Fontijn(e): Frequente PlN Fr. Fontaine > Ndl. Fontein(e) `fontein, bron, waterput'. Ook Delafontaine. 1401 Bertrams huus vander Fonteine, Brugge (WF); °±1465 Aene (vader van) 1495-1534 Jan Aenenszn. (Fonteyne) (vaer van) 1525 Ananias Janszn. (Fonteyne) (grootvader van) 1570 Ananias Janszn. Fonteyne, Zierikzee. ­ Lit.: H.W.M.J. KITS NIEUWENKAMP, Het Zeeuwse geslacht Fonteyne. VS 2 (1966), 301-310.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: