Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Favre
Faverus
< Favereij (y) < Faberij de Jonge (y)
Faveri, de

kenmerken:
beroepsnaam patroniem
oude spelling adaptatie Surinaamse naam Franse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ij-y