Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Fabrie
< Fabrij (y) < Faberij de Jonge (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Faber, Fabère, Faberé, Fabre, Fabré, Fabri(s), Fabbri, -o, Fabrij, Fabry(s), Favry, de Faveri, Favre, Faver(e), Faveere, Faveers, Faur(e), Defaure, Fore, Foor, Fevrij, Fev(e)ry, Feverij(s), Faivre, Lefevre, Lefèvre, Levevre, Lefever(e), Lefaivre, Lefeu(v)re, Lefeve, Lefève(r), Lefebv(e)re, Lefèbv(r)e, Lefefvre, Lefeivre, Lef(f)ebure, Leffebvre, Lefèbre, Lefebre, Lafèbre, Lefeber, Laf(f)eber, de Feuer, Fevre, Fèvre, Fever(e), Defever(e), Defèvre, Defe(b)vre, Dufebvre, Defebere, Defebure, Feber:  BerN van de smid, Fr. fèvre < Lat. faber. Ofschoon faber tot fèvre geëvolueerd was, hebben 16e-eeuwse humanisten ten onrechte de b van faber opnieuw in de naam ingelast, zodat de hypercorrecte spelling Lefèb(v)re onstond. Aangezien vroeger voor de v en de u slechts één letterteken bestond, werd de naam ook als Lefebure gelezen. 1277 Bauduins li Fevres (SMT II); 1259 Willelmus Faber, Grammene (DEBR. 1980); 1389 Theodoricum Smed ... canonicos = 1392 Thierry le Fevre...chanoines; 1393 van Segheren den Smet = 1399 Sohier le Fevre, Ktr. (DEBR. 1970); 1397 Woutre de Fevre, Ktr. (ARA, SR fo25); 1665 Jan Faveere, Ktr. (KW).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: